ASK US

Address

Ul. Bukowska 41
62-070 Dąbrowa k/Poznania

Contact

Brand Manager

Manufacturer
ALGLOB SP. Z O.O.

NIP 781-16-89-909
REGON 634166557
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000004912
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN